ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ร่วมเข้าชมนิทรรศการสืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ
    นาวาอากาศเอก วิสันต์ พจน์บรรดิษฐ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมข้าราชการกองบิน ๕ ร่วมเข้าชมนิทรรศการ"สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา   และร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ฝึกอบรมเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลิตภัณฑ์จากโครงการชั่งหัวมัน และผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved