ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ตรวจสอบความรู้ ความสามารถ ของผู้ทำการในอากาศ
            พลอากาศตรี ทองใบ นิลจันทึก ผู้บังคับศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และคณะ ดำเนินการตรวจสอบความรู้ ความสามารถ ของผู้ทำการในอากาศ ส่วนการถ่ายภาพทางอากาศ ของหมวดถ่ายรูป ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศโท สุวิทย์ สงขาว ผู้บังคับฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑  กองบิน ๕  เมื่อวันที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved