ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ตรวจแผนบริหารความเสี่ยง  และการจัดการความรู้
            นาวาอากาศเอก พงศ์สมิทธ์ สุขรวย รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะจเรทหารอากาศ ตรวจแผนบริหารความเสี่ยง (RM) และการจัดการความรู้ (KM) ระหว่างวันที่ ๕-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๕ โดยมีนาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved