ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
สำรวจแหล่งน้ำ คูคลอง ทางระบายน้ำ
    นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ได้สั่งการให้แผนกกิจการพลเรือนกองบิน๕ ออกสำรวจแหล่งน้ำ คูคลอง ทางระบายน้ำ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน สำหรับฤดูมรสุมที่จะเกิดขึ้น ในพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่ใกล้เคียง ณ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved