ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ตรวจความพร้อม
    นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ตรวจความพร้อม และให้คำแนะนำการปฏิบัติแก่กำลังพล และเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ให้การความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่ใกล้เคียง ณ อ่าวมะนาว กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved