ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
โครงการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเขาช่องกระจก
        นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้มอบหมายให้ นาวาอากาศโท วงศ์ปกรณ์ วงศ์สุนทรกุล ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ นำจิตอาสาทหารกองประจำการ กองบิน ๕ เข้าร่วมโครงการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเขาช่องกระจก ฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อการท่องเที่ยว Big Cleaning Day โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบเขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved