ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีปิดกิจกรรมโครงการสานใจเด็กไทยของชาติ ปี ๒๕๖๑
       นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง เสนาธิการกองบิน ๕ ร่วมพิธีปิดกิจกรรมโครงการสานใจเด็กไทยของชาติ ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๑-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้อำนวยการกองยุทธการ ส่วนยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธานปิดกิจกรรม ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved