ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ "สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ" โดยมีนาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เข้าเฝ้ารับเสด็จ ณ ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved