ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      นาวาอากาศเอก อดิศักดิ์ ศรีสารากร รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ร่วมพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ และรับชมการแสดง เทิดไท้องค์ราชัน มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย จากสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นาย โชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved