ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
เปิดการฝึกปฏิบัติการส่งกำลังบำรุง
       พลอากาศโท สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เดินทางมาเปิดการฝึกปฏิบัติการส่งกำลังบำรุง (LOGEX) หลักสูตร นายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นต้น รุ่นที่ ๒๓ โดยมีนาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมข้าราชการให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องฟ้าชมคลื่น อาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ อ่าวมะนาว กองบิน๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved