ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ตรวจสอบกองทหารเกียรติยศ
       พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ ได้เดินทางมาตรวจสอบกองทหารเกียรติยศ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ ซึ่งกองทัพอากาศได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดให้มีการแข่งขันกองทหารเกียรติยศระหว่างกองพันทหารอากาศโยธินต่างจังหวัด และโรงเรียนการบิน เพื่อหาตัวแทนกองทัพอากาศไปแข่งขันระหว่างเหล่าทัพ โดยมี นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง เสนาธิการกองบิน ๕ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved