ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ให้การต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี
       กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ และคณะ เดินทางมาปฏิบัติราชการ เยี่ยมชมกิจกรรมของเครือข่ายประมงพื้นบ้านและพบปะกับชาวประมงพื้นบ้าน ณ บ้านทุ่งน้อย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมี นาย พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมห้วหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved