ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒
       นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์และนักเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เข้าร่วมรับประทานอาหาร และมอบของที่ระลึกให้กับกองบิน ๕ พร้อมทั้งวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ และเข้าชมพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved