ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑
            นาวาอากาศโท วงศ์ปกรณ์ วงศ์สุนทรกุล ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ พร้อมข้าราชการ ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคงสืบไป  โดยมี  นาย โชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธี เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved