ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีเปิดกิจกรรมโครงการสานใจเด็กไทยของชาติ ปี ๒๕๖๑
       นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสานใจเด็กไทยของชาติ ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๑-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก กิตติ ธนบวรยศ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ กองยุทธการ สำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved