ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีตักบาตรรับพร เนื่องในวันปีใหม่
              พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ พร้อมด้วยภริยา และนาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณนิรมล รัฐพร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ นำข้าราชการเข้าร่วมพิธีตักบาตรรับพร เนื่องในวันปีใหม่ โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved