ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
        นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณนิรมล รัฐพร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ และครอบครัว นำข้าราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved