แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
11 ม.ค.61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 61 จัดซื้อข้าวสารชนิด 5%
4 ต.ค. 60   งานสร้างตึกแถวมาตรฐาน 10 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 แถว ที่ บน.5
12 ก.ย.60  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3109 ที่ บน.5
12 ก.ย.60  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3105 ที่ บน.5
12 ก.ย.60  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3101, 3102, 3103 และ 3104 ที่ บน.5
12 ก.ย.60  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3076 ที่ บน.5
12 ก.ย.60  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว ที่ บน.5

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved