"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"
พระปฐมบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
"กำลังในอากาศ เป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะป้องกันมิให้ สงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้
ทั้งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการคมนาคมปกติ"
(
จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ)
          กองบิน หรือกองบินน้อยที่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๖๕ โดยมีบุพการี ของหน่วย ท่าน คือร้อยเอกหลวงอมร ศักดาวุธ และ ร้อยโทกาพย์ ทัตตานนท์ โดยมีชื่อในยุคก่อตั้งว่า กองบินใหญ่ที่ และได้มีวิวัฒนาการมาโดยตลอดต่อมากองทัพอากาศได้พัฒนาและปรับโครงสร้างของกองทัพ กองบินใหญ่ที่ จึงได้ปรับและวิวัฒนาการเปลี่ยนชื่อต่อมาโดยลำดับ เป็นโรงเรียนการยิงปืน โรงเรียนการบินที่ กองบินน้อยที่ กองบิน ๕๓ และในปี ๒๕๕๐ เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น กองบิน เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนในอดีต ที่สร้างเกียรติประวัติการสู้รบของหน่วยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ วีรกรรมการสู้รบ วันที่ ธันวาคม ๒๔๘๔ ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาสมัยสงครามโลกครั้งที่ ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อหน่วยว่า กองบินน้อยที่   โดยปัจจุบันมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร เป็นผู้บังคับการกองบิน   คนที่ ๔๕ เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ตุลาคม ..๒๕๖๒
วิสัยทัศน์
เป็นฐานบินปฏิบัติการพิเศษชั้นนำของกองทัพอากาศ ที่สามารถตอบสนองทุกภารกิจ

ภารกิจ

(
อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ ..๒๕๕๒)
มีหน้าที่เตรียมการและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศมีผู้บังคับการกองบิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

คำขวัญผู้บังคับการกองบิน ๕ เพื่อเป็นแนวทางให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกภารกิจ  เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และประชาชน
ข่าวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
กฐินพระราชทานวัดธรรมิการามวรวิหาร
เมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
กฐินพระราชทานวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง
เมื่อ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ข่าวกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่าวประจวบ
เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันปิยมหาราช
เมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดเกาะหลัก
เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
กองบิน ๕ ช่วยเหลือประชาชน
การฝึกซ้อมการปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัย
เมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
หน่วยมิตรประชากองบิน ๕ ช่วยเหลือประชาชน
เมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้มทับบ้านเรือน
เมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
ข่าวกิจกรรมกองบิน ๕
ฝึกการใช้กระบี่ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจ่าอากาศเหล่าสรรพาวุธ
เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติ
เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ย้อนประเพณีไทย ร่วมใจสืบสานงานลอยกระทง
เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เข้าเยี่ยมคารวะอดีตวีรชนผู้กล้า กองบินน้อยที่ ๕
เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
Wing5 Channel
We help people from our heart
NEW
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "แรงบันดาลใจ" : กองบิน 5 กองทัพอากาศ
NEW
แสง สี เสียง ย้อนสงคราม : ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก ณ กองบินน้อยที่ 5
NEW
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
IP Address
<>

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved