ลิ้งสำคัญภายใน กองบิน ๕
เครื่องบินโจมตีและธุรการ แบบที่ ๒ (บ.จธ.๒) เข้าประจำการ
ณ กองบิน ๕ กองทัพอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓  -  ปัจจุบัน

PEACEMAKER [AU - 23 A]

Back
Next
นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร
ผู้บังคับการกองบิน
"กำลังในอากาศ เป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะป้องกันมิให้ สงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้
ทั้งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการคมนาคมปกติ"
(
จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ)
          กองบิน หรือกองบินน้อยที่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๖๕ โดยมีบุพการี ของหน่วย ท่าน คือร้อยเอกหลวงอมร ศักดาวุธ และ ร้อยโทกาพย์ ทัตตานนท์ โดยมีชื่อในยุคก่อตั้งว่า กองบินใหญ่ที่ และได้มีวิวัฒนาการมาโดยตลอดต่อมากองทัพอากาศได้พัฒนาและปรับโครงสร้างของกองทัพ กองบินใหญ่ที่ จึงได้ปรับและวิวัฒนาการเปลี่ยนชื่อต่อมาโดยลำดับ เป็นโรงเรียนการยิงปืน โรงเรียนการบินที่ กองบินน้อยที่ กองบิน ๕๓ และในปี ๒๕๕๐ เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น กองบิน เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนในอดีต ที่สร้างเกียรติประวัติการสู้รบของหน่วยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ วีรกรรมการสู้รบ วันที่ ธันวาคม ๒๔๘๔ ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาสมัยสงครามโลกครั้งที่ ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อหน่วยว่า กองบินน้อยที่   โดยปัจจุบันมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร เป็นผู้บังคับการกองบิน   คนที่ ๔๔ เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ตุลาคม ..๒๕๖๐
วิสัยทัศน์
เป็นฐานบินปฏิบัติการพิเศษชั้นนำของกองทัพอากาศ ที่สามารถตอบสนองทุกภารกิจ

ภารกิจ

(
อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ ..๒๕๕๒)
มีหน้าที่เตรียมการและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศมีผู้บังคับการกองบิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส
วัดธรรมิการามวรวิหาร

นาวาอากาศเอก อดิศักดิ์ ศรีสารากร รองผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยนายทหารชั้นสัญญาบัตรกองบิน ๕ เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส และผู้มีอุปการะคุณต่อวัดธรรมิการามวรวิหาร ประจำปี ๖๑ ณ อาคารหอประชุม ๕๐ ปี กาญจนาภิเษก วัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคลังสมอง
กองทัพอากาศ

พลอากาศโท นพดล บุญมั่น ผู้อำนวยการสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบิน ๕ โดยมีนาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณ นิรมล รัฐพร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ และผู้บังคับบัญชากองบิน ๕ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนาย พงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑
พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา

นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ให้บริการตรวจเช็คสภาพยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี นาย พงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสถานีบริการน้ำมันร่อนทองชัย ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
พิธีเปิดศูนย์อำนวยการดูแลความปลอดภัย

นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง เสนาธิการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการดูแลความปลอดภัยและร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และร่วมปล่อยขบวนรถสายตรวจ ณ บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
กิจกรรมอ่าวมะนาว สุขสันต์ วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ และคุณนิรมล รัฐพร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๕ ร่วมกิจกรรมอ่าวมะนาว สุขสันต์ วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
ช่วยเหลือเรือท่องเที่ยวสามอ่าวปรินท์เซสอับปาง

กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ โดย นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยจำนวน ๑๐ คน ลงช่วยเหลือเรือท่องเที่ยวสามอ่าวปรินท์เซส ที่อับปางลงเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ขณะเกิดพายุฤดูร้อนและคลื่นลมแรง บริเวณอ่าวประจวบ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ และนาวาอากาศเอก อดิศักดิ์ ศรีสารากร รองผู้บังคับการกองบิน ๕ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมรดน้ำขอพร ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ จวนผู้ว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
วันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑

นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป พิธีบำเพ็ญกุศลแก่บุพการีทหารอากาศ พิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ และกิจกรรม ๕ ส พัฒนาทำความสะอาดสถานที่ทำงานและบริเวณโดยรอบ และในช่วงบ่ายจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณบ้านพักอาศัย ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
Wing5 Channel
กองบิน 5 : Wing5 Presentation 2018 [RTAF]
ทัพฟ้า กองบิน 5 !!!! ช่วยเหลือประชาชน
ภัยจากพายุเปรสชั่น
ทริปโดนใจ EP.2 : พาเที่ยว กองบิน 5 [WING 5 RTAF]
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

fitbit blaze

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved