เครื่องบินโจมตีและธุรการ แบบที่ ๒ (บ.จธ.๒) เข้าประจำการ
ณ กองบิน ๕ กองทัพอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓  -  ปัจจุบัน

PEACEMAKER [AU - 23 A]

Back
Next
นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร
ผู้บังคับการกองบิน
"กำลังในอากาศ เป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะป้องกันมิให้ สงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้
ทั้งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการคมนาคมปกติ"
(
จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ)
          กองบิน หรือกองบินน้อยที่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๖๕ โดยมีบุพการี ของหน่วย ท่าน คือร้อยเอกหลวงอมร ศักดาวุธ และ ร้อยโทกาพย์ ทัตตานนท์ โดยมีชื่อในยุคก่อตั้งว่า กองบินใหญ่ที่ และได้มีวิวัฒนาการมาโดยตลอดต่อมากองทัพอากาศได้พัฒนาและปรับโครงสร้างของกองทัพ กองบินใหญ่ที่ จึงได้ปรับและวิวัฒนาการเปลี่ยนชื่อต่อมาโดยลำดับ เป็นโรงเรียนการยิงปืน โรงเรียนการบินที่ กองบินน้อยที่ กองบิน ๕๓ และในปี ๒๕๕๐ เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น กองบิน เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนในอดีต ที่สร้างเกียรติประวัติการสู้รบของหน่วยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ วีรกรรมการสู้รบ วันที่ ธันวาคม ๒๔๘๔ ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาสมัยสงครามโลกครั้งที่ ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อหน่วยว่า กองบินน้อยที่   โดยปัจจุบันมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร เป็นผู้บังคับการกองบิน   คนที่ ๔๔ เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ตุลาคม ..๒๕๖๐
วิสัยทัศน์
เป็นฐานบินปฏิบัติการพิเศษชั้นนำของกองทัพอากาศ ที่สามารถตอบสนองทุกภารกิจ

ภารกิจ

(
อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ ..๒๕๕๒)
มีหน้าที่เตรียมการและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศมีผู้บังคับการกองบิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันทะเลโลก

นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์  รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการวันทะเลโลก และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำสู่ทะเล โดยมี นาย พงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ สะพานสราญวิถี อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
รับมอบป้ายแสดงพรรณไม้และต้นไม้

นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ รับมอบป้ายแสดงพรรณไม้และต้นไม้จาก ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย อาจารย์ประจำ คณะสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้ร่วมกับ กองบิน ๕ จัดทำและติดตั้งป้ายแสดงพรรณไม้ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวภายในกองบิน ๕ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างกองบิน ๕ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
โครงการทำสัญญาและสาบานตนกำลังพล กองบิน ๕

นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๕ เข้าร่วมโครงการทำสัญญาและสาบานตนกำลังพล กองบิน ๕ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
JET SKI PRO TOUR 2018

นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย ๒๕๖๑ JET SKI PRO TOUR 2018 โดยมีนาย ธรศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
พิธีเปิดการแข่งขันเจ็ตสกีโปรทัวร์ชิงแชมป์ประเทศไทย
ประจำปี ๒๕๖๑


นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเจ็ตสกีโปรทัวร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นาย ธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับ นาย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ บริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชน กองบิน ๕ คัพ

นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี “กองบิน ๕ คัพ” เนื่องในโอกาสกองบิน ๕ ครบรอบ ๙๖ ปี และต้านภัยยาเสพติด โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๐ ทีม ณ สนามกีฬากองบิน ๕  อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๖  มิถุนายน ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ

พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศและรับฟังการบรรยายสรุป ของแผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๕ โดยมีนาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง

นาวาอากาศเอก ธีรพล สนแจ้ง เสนาธิการกรมขนส่งทหารอากาศ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่งและรับฟังการบรรยายสรุป ของแผนกขนส่ง กองบิน ๕ โดยมีนาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
โครงการทำสัญญาและสาบานตนกำลังพล กองบิน ๕

นาวาอากาศเอก อดิศักดิ์ ศรีสารากร รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๕ เข้าร่วมโครงการทำสัญญาและสาบานตนกำลังพล กองบิน ๕ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
Wing5 Channel
กองบิน 5 : Wing5 Presentation 2018 [RTAF]
ทัพฟ้า กองบิน 5 !!!! ช่วยเหลือประชาชน
ภัยจากพายุเปรสชั่น
Peacemaker AU-23A
ภารกิจ...เพื่อประชาชนและประเทศชาติ [ฝนหลวง]
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

fitbit blaze

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved