เครื่องบินโจมตีและธุรการ แบบที่ ๒ (บ.จธ.๒) เข้าประจำการ
ณ กองบิน ๕ กองทัพอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓  -  ปัจจุบัน

PEACEMAKER [AU - 23 A]

Back
Next
นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร
ผู้บังคับการกองบิน
"กำลังในอากาศ เป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะป้องกันมิให้ สงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้
ทั้งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการคมนาคมปกติ"
(
จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ)
          กองบิน หรือกองบินน้อยที่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๖๕ โดยมีบุพการี ของหน่วย ท่าน คือร้อยเอกหลวงอมร ศักดาวุธ และ ร้อยโทกาพย์ ทัตตานนท์ โดยมีชื่อในยุคก่อตั้งว่า กองบินใหญ่ที่ และได้มีวิวัฒนาการมาโดยตลอดต่อมากองทัพอากาศได้พัฒนาและปรับโครงสร้างของกองทัพ กองบินใหญ่ที่ จึงได้ปรับและวิวัฒนาการเปลี่ยนชื่อต่อมาโดยลำดับ เป็นโรงเรียนการยิงปืน โรงเรียนการบินที่ กองบินน้อยที่ กองบิน ๕๓ และในปี ๒๕๕๐ เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น กองบิน เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนในอดีต ที่สร้างเกียรติประวัติการสู้รบของหน่วยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ วีรกรรมการสู้รบ วันที่ ธันวาคม ๒๔๘๔ ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาสมัยสงครามโลกครั้งที่ ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อหน่วยว่า กองบินน้อยที่   โดยปัจจุบันมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร เป็นผู้บังคับการกองบิน   คนที่ ๔๔ เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ตุลาคม ..๒๕๖๐
วิสัยทัศน์
เป็นฐานบินปฏิบัติการพิเศษชั้นนำของกองทัพอากาศ ที่สามารถตอบสนองทุกภารกิจ

ภารกิจ

(
อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ ..๒๕๕๒)
มีหน้าที่เตรียมการและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศมีผู้บังคับการกองบิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๕๐๑ 

นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ โดยจัดให้มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีแสดงความยินดีให้กับ นักบินที่มีชั่วโมงบินครบ ๒,๐๐๐ ชั่วโมงบิน จำนวน ๑ คนและนักบินที่ฝึกบินสำเร็จเป็นนักบินพร้อมรบ กับเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒ จำนวน ๒ คน โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ และข้าราชการฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ ร่วมแสดงความยินดี ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

นาวาอากาศเอก อดิศักดิ์ ศรีสารากร รองผู้บังคับการกองบิน ๕  เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ประชุมชี้แจงชาวประมงพื้นบ้านรอบที่ตั้งกองบิน ๕  

นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงชาวประมงพื้นบ้านรอบที่ตั้งกองบิน ๕ ที่นำเรือมาจอดในเขตพื้นที่ของกองบิน ๕  ณ ห้องกัลปังหา อาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ อ่าวมะนาว กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปสายวิทยาการ 

พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปสายวิทยาการ การศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕  ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการสายส่งกำลังบำรุง 

พลอากาศตรี ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการสายส่งกำลังบำรุง กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร   

นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๖ คน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ และครอบครัวกองบิน ๕ เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ อนุสาวรีย์วีรชน กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน

นาวาอากาศเอก อดิศักดิ์ ศรีสารากร รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒ ให้กับเจ้าหน้าที่ช่างอากาศ แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๕ ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เข้าช่วยเหลือพื้นที่เกิดเหตุอัคคีภัย  

นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ได้สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ออกช่วยเหลือประชาชนที่เกิดเหตุอัคคีภัย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจัดรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง รถน้ำ และเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๕ ร่วมออกปฏิบัติการดับเพลิงและช่วยเหลือประชาชน เมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สร้างฝายชะลอน้ำและทำโป่งเทียมในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕  ได้สั่งการให้ข้าราชการและทหารกองประจำการ กองบิน ๕ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำและทำโป่งเทียมในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพื่อกักเก็บน้ำและรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาช้างป่าเข้ามาหาอาหารและทำลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎร โดยสร้างฝายชะลอน้ำ ๓ แห่ง และโป่งเทียม ๓ แห่ง ณ พื้นที่ป่าต้นน้ำอุทยานแห่งชาติกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประวัติวีรกรรมการสู้รบวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔

wing5 chanel official

วีรกรรมการสู้รบวันที่ ธันวาคม ๒๔๘๔ ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาสมัยสงครามโลกครั้งที่ ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อหน่วยว่า กองบินน้อยที่

wing5 chanel official

กองบิน 5 : Wing5 Presentation 2018 [RTAF]
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

fitbit blaze

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved