เครื่องบินโจมตีและธุรการ แบบที่ ๒ (บ.จธ.๒) เข้าประจำการ
ณ กองบิน ๕ กองทัพอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓  -  ปัจจุบัน

PEACEMAKER [AU - 23 A]

Back
Next
นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร
ผู้บังคับการกองบิน
"กำลังในอากาศ เป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะป้องกันมิให้ สงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้
ทั้งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการคมนาคมปกติ"
(
จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ)
          กองบิน หรือกองบินน้อยที่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๖๕ โดยมีบุพการี ของหน่วย ท่าน คือร้อยเอกหลวงอมร ศักดาวุธ และ ร้อยโทกาพย์ ทัตตานนท์ โดยมีชื่อในยุคก่อตั้งว่า กองบินใหญ่ที่ และได้มีวิวัฒนาการมาโดยตลอดต่อมากองทัพอากาศได้พัฒนาและปรับโครงสร้างของกองทัพ กองบินใหญ่ที่ จึงได้ปรับและวิวัฒนาการเปลี่ยนชื่อต่อมาโดยลำดับ เป็นโรงเรียนการยิงปืน โรงเรียนการบินที่ กองบินน้อยที่ กองบิน ๕๓ และในปี ๒๕๕๐ เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น กองบิน เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนในอดีต ที่สร้างเกียรติประวัติการสู้รบของหน่วยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ วีรกรรมการสู้รบ วันที่ ธันวาคม ๒๔๘๔ ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาสมัยสงครามโลกครั้งที่ ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อหน่วยว่า กองบินน้อยที่   โดยปัจจุบันมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร เป็นผู้บังคับการกองบิน   คนที่ ๔๔ เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ตุลาคม ..๒๕๖๐
วิสัยทัศน์
เป็นฐานบินปฏิบัติการพิเศษชั้นนำของกองทัพอากาศ ที่สามารถตอบสนองทุกภารกิจ

ภารกิจ

(
อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ ..๒๕๕๒)
มีหน้าที่เตรียมการและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศมีผู้บังคับการกองบิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
      นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมข้าราชการ เข้าร่วมโครงการอบรมพระสังฆาธิการ ๔ จังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ รุ่นที่ ๑๐ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
      นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมข้าราชการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
      นาวาอากาศเอก เอกศักดิ์  เทภาสิต ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมรับฟังการบรรยายสรุป ของหมวดดุริยางค์ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุจริตธรรม กองบังคับการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
      นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้นำกำลังพลจิตอาสา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดชายหาดอ่าวมะนาว ชายหาดห้าดาว ณ อ่าวมะนาว กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
        นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง เสนาธิการกองบิน ๕ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริโภคและผู้ประกอบการยุคใหม่ใส่ใจในสุขภาพและความปลอดภัย โดยมี ข้าราชการและผู้ประกอบกิจการร้านค้าสวัสดิการกองบิน ๕ ร่วมเข้ารับฟัง ณ สโมสรอ่าวมะนาว กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
       นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้กราบนิมนต์ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ อติสักโข) เจ้าอาวาสวัดประดู่ ทำพิธีเจิมร้านค้าสวัสดิการชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ บริเวณอ่าวมะนาว และให้พรพร้อมทั้งพรมน้ำมนต์ ให้ข้าราชการ เพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจ ณ ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
       พลอากาศโท นิรันดร พิเดช  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศและคณะ  ได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๕ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
        นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมผู้บังคับบัญชากองบิน ๕ ร่วมงานสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ตรวจเยี่ยมร้านชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ กิจกรรมตักไข่ชาวฟ้า เยี่ยมชมกิจการร้านค้าต่างๆ และกล่าวเปิดงานคอนเสริตเบียร์ช้าง ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
        นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง “อ่าวมะนาวคัพ” เนื่องในงาน “สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” ณ ลานหน้าสโมสรทหารอากาศกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประวัติวีรกรรมการสู้รบวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔

wing5 chanel official

วีรกรรมการสู้รบวันที่ ธันวาคม ๒๔๘๔ ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาสมัยสงครามโลกครั้งที่ ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อหน่วยว่า กองบินน้อยที่

"กองบิน ๕ ร่วมรวมพลังก้าวคนละก้าว"

wing5 chanel official

"กองบิน ๕ ร่วมรวมพลังก้าวคนละก้าว" เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาล ทั่วประเทศ ..แสงสุดท้าย ตูน บอดี้สแลม [official - mv]
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์


ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved