เครื่องบินโจมตีและธุรการ แบบที่ ๒ (บ.จธ.๒) เข้าประจำการ
ณ กองบิน ๕ กองทัพอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓  -  ปัจจุบัน

PEACEMAKER [AU - 23 A]

Back
Next
นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร
ผู้บังคับการกองบิน
"กำลังในอากาศ เป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะป้องกันมิให้ สงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้
ทั้งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการคมนาคมปกติ"
(
จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ)
          กองบิน หรือกองบินน้อยที่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๖๕ โดยมีบุพการี ของหน่วย ท่าน คือร้อยเอกหลวงอมร ศักดาวุธ และ ร้อยโทกาพย์ ทัตตานนท์ โดยมีชื่อในยุคก่อตั้งว่า กองบินใหญ่ที่ และได้มีวิวัฒนาการมาโดยตลอดต่อมากองทัพอากาศได้พัฒนาและปรับโครงสร้างของกองทัพ กองบินใหญ่ที่ จึงได้ปรับและวิวัฒนาการเปลี่ยนชื่อต่อมาโดยลำดับ เป็นโรงเรียนการยิงปืน โรงเรียนการบินที่ กองบินน้อยที่ กองบิน ๕๓ และในปี ๒๕๕๐ เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น กองบิน เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนในอดีต ที่สร้างเกียรติประวัติการสู้รบของหน่วยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ วีรกรรมการสู้รบ วันที่ ธันวาคม ๒๔๘๔ ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาสมัยสงครามโลกครั้งที่ ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อหน่วยว่า กองบินน้อยที่   โดยปัจจุบันมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร เป็นผู้บังคับการกองบิน   คนที่ ๔๔ เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ตุลาคม ..๒๕๖๐
วิสัยทัศน์
เป็นฐานบินปฏิบัติการพิเศษชั้นนำของกองทัพอากาศ ที่สามารถตอบสนองทุกภารกิจ

ภารกิจ

(
อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ ..๒๕๕๒)
มีหน้าที่เตรียมการและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศมีผู้บังคับการกองบิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร
และนายทหารประทวน กองบิน ๕  ณ อนุสาวรีย์วีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ กองบิน ๕ อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ ๕๐๙ (หัวหิน)
ณ ฝูงบิน ๕๐๙ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาด
อ่าวมะนาวกองบิน ๕ ร่วมกับคณะวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ณ ชายหาดอ่าวมะนาว กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
แนะนำและแก้ไขข้อขัดข้องการปฎิบัติงานในระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงของทหารอากาศ (LMIS)  ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
พิธีเปิดโครงการทบทวนอบรม
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล  ณ อาคารสโมสรอ่าวมะนาว กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
พิธีเปิดงานเกษตรและของดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปี ๒๕๖๑ณ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี   ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคาร๘๐ปี)
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน กองบิน ๕  ณ อนุสาวรีย์วีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ กองบิน ๕  เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
Wing5 Channel
We help people from our heart
NEW
ความฝันอันสูงสุด : พิธีประดับเครื่องหมายยศ
NEW
ภารกิจ...เพื่อประชาชนและประเทศชาติ
NEW
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
IP Address
<>

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved