เครื่องบินโจมตีและธุรการ แบบที่ ๒ (บ.จธ.๒) เข้าประจำการ
ณ กองบิน ๕ กองทัพอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓  -  ปัจจุบัน

PEACEMAKER [AU - 23 A]

Back
Next
นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร
ผู้บังคับการกองบิน
"กำลังในอากาศ เป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะป้องกันมิให้ สงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้
ทั้งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการคมนาคมปกติ"
(
จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ)
          กองบิน หรือกองบินน้อยที่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๖๕ โดยมีบุพการี ของหน่วย ท่าน คือร้อยเอกหลวงอมร ศักดาวุธ และ ร้อยโทกาพย์ ทัตตานนท์ โดยมีชื่อในยุคก่อตั้งว่า กองบินใหญ่ที่ และได้มีวิวัฒนาการมาโดยตลอดต่อมากองทัพอากาศได้พัฒนาและปรับโครงสร้างของกองทัพ กองบินใหญ่ที่ จึงได้ปรับและวิวัฒนาการเปลี่ยนชื่อต่อมาโดยลำดับ เป็นโรงเรียนการยิงปืน โรงเรียนการบินที่ กองบินน้อยที่ กองบิน ๕๓ และในปี ๒๕๕๐ เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น กองบิน เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนในอดีต ที่สร้างเกียรติประวัติการสู้รบของหน่วยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ วีรกรรมการสู้รบ วันที่ ธันวาคม ๒๔๘๔ ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาสมัยสงครามโลกครั้งที่ ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อหน่วยว่า กองบินน้อยที่   โดยปัจจุบันมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร เป็นผู้บังคับการกองบิน   คนที่ ๔๔ เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ตุลาคม ..๒๕๖๐
วิสัยทัศน์
เป็นฐานบินปฏิบัติการพิเศษชั้นนำของกองทัพอากาศ ที่สามารถตอบสนองทุกภารกิจ

ภารกิจ

(
อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ ..๒๕๕๒)
มีหน้าที่เตรียมการและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศมีผู้บังคับการกองบิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมหัวใจ ไปให้สุด ที่แดนใต้

นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ คณะนักปั่นจักรยานในโครงการ “เที่ยวให้สุดปักหมุดสุดแดนใต้” ร่วมกันจัดกิจกรรม “รวมหัวใจ ไปให้สุด ที่แดนใต้” ด้วยการปั่นจักรยาน กรุงเทพฯ - เบตง จังหวัดยะลา ระยะทางกว่า ๑๓๐๐ กิโลเมตร จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เพื่อช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส เด็กพิการ เด็กพิเศษ เด็กที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ในโอกาสนี้ กองบิน ๕ ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจำนวน ๙,๙๙๙ บาท ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณ นิรมล รัฐพร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ ข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าประกอบด้วย การเจริญพระพุทธมนต์ การทำบุญตักบาตร พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมในช่วงเย็นได้แก่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
บินถ่ายภาพทางอากาศ ติดตามสถานการณ์มวลน้ำ

กองทัพอากาศ โดย ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ ได้จัดเครื่องบินโจมตีและธุรการ แบบที่ ๒ (AU-23A Peace Maker) จำนวน ๑ เครื่อง บินถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่บริเวณ อำเภอเมือง, อำเภอบ้านลาด, อำเภอบ้านแหลม, อำเภอท่ายาง และอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่มีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนแก่งกระจานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำไหลล้นข้ามสปิลเวย์เขื่อนแก่งกระจาน เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

นาวาอากาศเอก อดิศักดิ์ ศรีสารากร รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครบ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ หมู่ ๕ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
พิธีเจริญพระพุทธมนต์

นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนชัย ถวายราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครบ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
พิธีทอดผ้าป่าข้าวสารอาหารกลางวัน

นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๕ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าข้าวสารอาหารกลางวันแด่โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครบ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม

นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ครบ ๘๖ พรรษา  ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
Big Cleaning Day

นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครบ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ Big Cleaning Day บริเวณพื้นที่ด้านหลังกองบังคับการ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
บินถ่ายภาพทางอากาศสำรวจพื้นที่บริเวณ จังหวัดเพชรบุรี

กองทัพอากาศ โดย ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ ได้จัดเครื่องบินโจมตีและธุรการ แบบที่ ๒ (AU-23A Peace Maker) จำนวน ๑ เครื่อง บินถ่ายภาพทางอากาศ สำรวจพื้นที่บริเวณ อำเภอเมือง, อำเภอบ้านลาด, อำเภอบ้านแหลม, อำเภอท่ายาง และอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่มีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนแก่งกระจานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำไหลล้นข้ามสปิลเวย์เขื่อนแก่งกระจาน เพื่อใช้ในการวางแผน เตรียมการรับมือป้องกันกับปริมาณน้ำดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
Wing5 Channel
We help people from our heart
NEW
ความฝันอันสูงสุด : พิธีประดับเครื่องหมายยศ
NEW
ภารกิจ...เพื่อประชาชนและประเทศชาติ
NEW
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

fitbit blaze

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved