เครื่องบินโจมตีและธุรการ แบบที่ ๒ (บ.จธ.๒) เข้าประจำการ
ณ กองบิน ๕ กองทัพอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓  -  ปัจจุบัน

PEACEMAKER [AU - 23 A]

Back
Next
นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร
ผู้บังคับการกองบิน
"กำลังในอากาศ เป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะป้องกันมิให้ สงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้
ทั้งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการคมนาคมปกติ"
(
จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ)
          กองบิน หรือกองบินน้อยที่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๖๕ โดยมีบุพการี ของหน่วย ท่าน คือร้อยเอกหลวงอมร ศักดาวุธ และ ร้อยโทกาพย์ ทัตตานนท์ โดยมีชื่อในยุคก่อตั้งว่า กองบินใหญ่ที่ และได้มีวิวัฒนาการมาโดยตลอดต่อมากองทัพอากาศได้พัฒนาและปรับโครงสร้างของกองทัพ กองบินใหญ่ที่ จึงได้ปรับและวิวัฒนาการเปลี่ยนชื่อต่อมาโดยลำดับ เป็นโรงเรียนการยิงปืน โรงเรียนการบินที่ กองบินน้อยที่ กองบิน ๕๓ และในปี ๒๕๕๐ เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น กองบิน เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนในอดีต ที่สร้างเกียรติประวัติการสู้รบของหน่วยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ วีรกรรมการสู้รบ วันที่ ธันวาคม ๒๔๘๔ ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาสมัยสงครามโลกครั้งที่ ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อหน่วยว่า กองบินน้อยที่   โดยปัจจุบันมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร เป็นผู้บังคับการกองบิน   คนที่ ๔๔ เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ตุลาคม ..๒๕๖๐
วิสัยทัศน์
เป็นฐานบินปฏิบัติการพิเศษชั้นนำของกองทัพอากาศ ที่สามารถตอบสนองทุกภารกิจ

ภารกิจ

(
อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ ..๒๕๕๒)
มีหน้าที่เตรียมการและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศมีผู้บังคับการกองบิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
กองบิน ๕ ช่วยเหลือประชาชน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน และอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ณ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พัฒนาฟื้นฟูทำความสะอาด
พื้นที่ตลาดบางสะพานและถนนหน้าโรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พัฒนาฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ชายหาดแม่รำพึง
หลังประสบอุทกภัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"พัฒนาฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ชายหาดบ้านสวนหลวง  ณ หาดบ้านสวนหลวง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
ทำความสะอาดชายหาดบริเวณคลองบางนางรม
ณ คลองบางนางรม อ่าวประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พัฒนาฟื้นฟูทำความสะอาด
พื้นที่สนามเด็กเล่นอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พัฒนาฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ถนนภายในโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จัดตั้งศูนย์ย่อยช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบอุทกภัย ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก(ร.๑๙)
ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
มอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก และแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มจากโรงครัวพระราชทาน แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา โดยมี  นาย พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธาน
เมื่อ  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ข่าวกิจกรรมกองบิน 5
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”
ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ
กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมเจ้าท่า เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดคลองวาฬ
พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
งานแถลงข่าว
การจัดงาน “สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” ประจำปี ๒๕๖๑  ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำร
ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
Wing5 Channel
We help people from our heart
NEW
ความฝันอันสูงสุด : พิธีประดับเครื่องหมายยศ
NEW
ภารกิจ...เพื่อประชาชนและประเทศชาติ
NEW
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
IP Address
<>

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved