เครื่องบินโจมตีและธุรการ แบบที่ ๒ (บ.จธ.๒) เข้าประจำการ
ณ กองบิน ๕ กองทัพอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓  -  ปัจจุบัน

PEACEMAKER [AU - 23 A]

Back
Next
นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร
ผู้บังคับการกองบิน
"กำลังในอากาศ เป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะป้องกันมิให้ สงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้
ทั้งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการคมนาคมปกติ"
(
จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ)
          กองบิน หรือกองบินน้อยที่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๖๕ โดยมีบุพการี ของหน่วย ท่าน คือร้อยเอกหลวงอมร ศักดาวุธ และ ร้อยโทกาพย์ ทัตตานนท์ โดยมีชื่อในยุคก่อตั้งว่า กองบินใหญ่ที่ และได้มีวิวัฒนาการมาโดยตลอดต่อมากองทัพอากาศได้พัฒนาและปรับโครงสร้างของกองทัพ กองบินใหญ่ที่ จึงได้ปรับและวิวัฒนาการเปลี่ยนชื่อต่อมาโดยลำดับ เป็นโรงเรียนการยิงปืน โรงเรียนการบินที่ กองบินน้อยที่ กองบิน ๕๓ และในปี ๒๕๕๐ เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น กองบิน เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนในอดีต ที่สร้างเกียรติประวัติการสู้รบของหน่วยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ วีรกรรมการสู้รบ วันที่ ธันวาคม ๒๔๘๔ ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาสมัยสงครามโลกครั้งที่ ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อหน่วยว่า กองบินน้อยที่   โดยปัจจุบันมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร เป็นผู้บังคับการกองบิน   คนที่ ๔๔ เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ตุลาคม ..๒๕๖๐
วิสัยทัศน์
เป็นฐานบินปฏิบัติการพิเศษชั้นนำของกองทัพอากาศ ที่สามารถตอบสนองทุกภารกิจ

ภารกิจ

(
อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ ..๒๕๕๒)
มีหน้าที่เตรียมการและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศมีผู้บังคับการกองบิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดงานแถลงข่าวและมอบป้ายอาหารปลอดภัย

นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง เสนาธิการกองบิน ๕ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเปิดงานแถลงข่าวและมอบป้ายอาหารปลอดภัย ในโครงการถนนคนเดินสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ สะพานสราญวิถี อ่าวประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รับการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

พลอากาศตรีอนุวัฒน์ เพ็ชรพงศ์ เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท สมเกียรติ เกาะคู ประจำกองบิน ๕ เป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี คุณพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ ฝาย หมู่ ๑๒ บ้านย่านซื่อ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันพุธที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑
โครงการปรับภูมิทัศน์_ทำความสะอาดเขาช่องกระจก

นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้มอบหมายให้ นาวาอากาศโท วงศ์ปกรณ์ วงศ์สุนทรกุล ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ นำจิตอาสาทหารกองประจำการ กองบิน ๕ เข้าร่วมโครงการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเขาช่องกระจก ฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อการท่องเที่ยว Big Cleaning Day โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบเขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เปิดการฝึกปฏิบัติการส่งกำลังบำรุง

พลอากาศโท สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เดินทางมาเปิดการฝึกปฏิบัติการส่งกำลังบำรุง (LOGEX) หลักสูตร นายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นต้น รุ่นที่ ๒๓ โดยมีนาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมข้าราชการให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องฟ้าชมคลื่น อาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ อ่าวมะนาว กองบิน๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ ชัยพัฒนา ครั้งที่ ๑๑ รับมอบเงินจาก นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ เพื่อสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ตรวจสอบกองทหารเกียรติยศ

พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ ได้เดินทางมาตรวจสอบกองทหารเกียรติยศ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ ซึ่งกองทัพอากาศได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดให้มีการแข่งขันกองทหารเกียรติยศระหว่างกองพันทหารอากาศโยธินต่างจังหวัด และโรงเรียนการบิน เพื่อหาตัวแทนกองทัพอากาศไปแข่งขันระหว่างเหล่าทัพ โดยมี นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง เสนาธิการกองบิน ๕ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

นาวาอากาศเอกพิเชฐ เกิดศิริ ผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ ๕๐๙ หัวหิน ได้จัดข้าราชการและทหารกองประจำการจำนวน ๒๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาแหล่งน้ำคูคลองและลอกผักตบชวา โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ในพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านเขาเสวยราช ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
Wing5 Channel
We help people from our heart
NEW
ความฝันอันสูงสุด : พิธีประดับเครื่องหมายยศ
NEW
ภารกิจ...เพื่อประชาชนและประเทศชาติ
NEW
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

fitbit blaze

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved