ร่วมงานกับเรา
เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (บุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ) ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๖๒
การรับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว บรรจุเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๖๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว บรรจุเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved