นิรภัยภาคพื้น
          การป้องกันอุบัติเหตุจากพายุลมแรง
          ภัยช่วงปิดเทอม ผู้ปกครองควรระวัง
          วิธีขับรถ ที่มีน้ำท่วมขัง
          อันตรายจากการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved