การปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างด้านวินัยและความเป็นทหารอาชีพให้กับกำลังพล ทอ.
(อนุมัติ ผบ.ทอ. ลงวันที่ ๙ ม.ค.๖๒)
          อนุมัติ ผบ.ทอ. (ชุดพราง)
          การใช้หมวกทรงอ่อนสีน้ำเงินดำและหมวกทรงอ่อนสีแดง
          ตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบฝึกสีพรางปล่อยเอวชั้นยศนายพลอากาศ
          ตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบฝึกสีพรางปล่อยเอว นายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต. - น.อ. (พิเศษ)
          ตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบฝึกสีพรางปล่อยเอว นายทหารประทวน ชั้นยศ พ.อ.ต. - พ.อ.อ.
          ตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบฝึกสีพรางปล่อยเอว นายทหารประทวน ชั้นยศ จ.ต. - จ.อ.
          รายละเอียดขนาดชุดพราง

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved