ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ และครอบครัว กองบิน ๕
กองทัพอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙